Frihandel

Frihandel er i dag mest forbundet med varebytte mellom land som ikke er hindret av tollavgifter, innførselsforbud o.l. På 1800-tallet kom frihandel som et motsetning til handelsprivilegier og kjøpstadsrettigher. Tidligere var det bare noen få som kunne selge sine varer i en by. Med frihandelen ble disse rettighetene opphevet og hvem som helst kunne drive forretninger og salg i byene.