Gabriel Stabell

Nicolai Bastian Gabriel Stabell var initiativtakeren til Blindeskolen på Gløshaugen. Han var født i Trondheim i 1846, og tok eksamen ved realskolen. Han gikk i to år på studentfabrikken Heltberg i hovedstaden, og tok også teologieksamen. Før han startet Blindeskolen hvor han også jobbet som lærer, jobbet han som lærer først ved realskolen i Trondheim fra 1877, og så på Katedralskolen fra 1881. Blindeskolen åpnet for undervisning i januar 1886.