General Armfeldt

Carl Gustav Armfeldt ble født den 9.november 1666 i Ingermanland i Finland. Han var altså 52 år når han fikk i oppdrag å gå inn i Trøndelag. Han var av militærslekt, hans far var oberstløytnant Gustav Armfeldt og hans mor het Elisabeth Brakel. Slekten var opprinnelig fra Jämtland.

16 år gammel begynte han sin krigsgjerning som korporal ved Nylands-Tavastehus kavaleri. Deretter fulgte tolv år i fransk tjeneste, han ble kaptein i den franske armeen. Tilbake i Finland deltok han i samtlige felttog mot Russland, og fra 1713 var han befalhavende over den finske armeen. I 1718 fikk generalløytnant Armfeldt det offisielle befalet over den jämtlandske armeen.

Han overlevde fjellmarsjen med mindre frostskader. Han fortsatte i militæret. Han bodde på gården Liljendal ved Pernå i Finnland med sin store familie. I år 1700 hadde han giftet seg med datteren til et av sine søskenbarn, Lovisa som da var 15 år gammel. Fra 1701 til 1726 fikk de 20 barn, 10 sønner og to døtre vokste opp. Han døde i 1736.