General Budde

Kommanderende general i den Nordenfjeldske armeen. Han var født nyttårsaften 1660 i Fredrikshald. Hans far var oberst Fredrik Otto Budde og hans mor Sophie Bildt. Da han var 23 år gammel ble han utnevnt til løytnant ved Løvendals dragonregiment, hvor han fem år senere ble forfremmet til kaptein. Som for så mange andre i militæret fulgte nå en rekke år på kontinentet, hvor han deltok i en rekke strider.

Tilbake til hjemlandet kom Budde i 1703, og i 1710 ble han utnevnt til oberst og sjef for Trondhjemske regiment. Oberst Budde deltok i mange kamper mot Sverige, og han avanserte raskt til generalmajor og kommandant i Fredrikshald.

Nygift og nyutnevnt til kommanderende general i den Nordenfjeldske armeen, kom Budde til Trondheim den 15. juni 1718, 57 år gammel. For sine militære innsatser ble han den 16. april 1721 slått til ridder av Dannebrogen. Han beholdt sin stilling med ansvaret for forsvaret av Trondheim fram til sin død den 13. april 1729.