General Wibe

General Johan Wibe (1637-1719) var født utenfor ekteskap som sønn av en dansk adelsmann. I 1682 kom han til Trondheim som kommandant. Samme år ble han generalmajor og kommanderende general Nordenfjells. I 1703 skrev han en beretning om "Trondhjems stift og lens tilstand" hvor han beskrev mange forskjellige forhold i Trøndelag. Han skrev blant annet om hva folk levde av, hvordan forholdene lå til rette for jordbruket og de forskjellige myndighetenes gjerning.