Gerhard Schøning

Gerhard Schøning (1722-1780) var landhandlersønn fra Lofoten. Han kom til Trondheim i 1739 for å studere ved Latinskolen. Etter studier ved universitetet i København kom han tilbake til Trondheim. Han var rektor ved Latinskolen fra 1751-1756, og var en av stifterne av Norges første lærde selskap, Det Trondhjemske Selskab i 1760. Gerhard Schøning var historiker og skrev blant annet "Norges Riiges Historie" som han desverre aldri rakk å fullføre.