Gestapo

Gestapo er forkortelse for Geheime Staatspolitzei - Det hemmelige statspoliti, som ble opprettet i 1933. Gestapo var en politisk politiorganisasjon som hadde til oppgave å beskytte naziregimet ved hjelp av terrormetoder både i Tyskland og de okkuperte landene. I Norge hadde de sitt hovedkvarter på Victoria Terrasse i Oslo.

Brukt i