Gottorp

Slott i nordvestlige Tyskland, ved byen Schleswig. Borgen var fra 1268 residens for hertugene av Slesvig, og fra 1544 for hertugene av Holstein-Gottorp. Fra 1713 var Gottorp den danske kronens eiendom og sete for de kongelige stattholdere.