Grini

Grini var tysk fangeleir under 2. verdenskrig. På det meste var 5400 fanger innkvartert der samtidig. Til sammen satt nesten 20 000 mennesker på Grini i kortere eller lengre tid under krigen. Fra 1945 var det landssvikerleir der under navnet Ilebu.