Grundtvig

Nikolai Fredrik Severin Grundtvig (1783-1872) var dansk prest, filosof, historiker, forfatter, folkeopplyser og politiker. Grundtvig er i Norge best kjent for å være salmedikter og folkehøgskolens far, mens han i Danmark er sett på som en av de mest betydningsfulle menneskene i dansk historie. Han hadde mye å si for utviklingen av dansk identitet og nasjonalfølelse på 1800-tallet. Idéen bak folkehøgskolen var en skole for livet. Grundtvig mente at menneskene skulle opplyses, i motsetning til datidens kirkelige holdning om at mennesket skulle ledes inn i lyset. Grundtvig idéer ga grunnlag for Grundtvigbevegelsen.