Grundtvigiansk

Grundtvigianisme er basert på tenkningen til den danske presten og filosofen Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872). Grundtvig er en av de mest betydningsfulle personer i dansk historie - blant annet for sin del i utviklingen av dansk identitet og nasjonalfølelse på 1800-tallet. I Norge er han mest kjent som salmedikter og mannen bak folkehøgskolene. Fokuset i grundtvigianismen er oppysning - skolen skulle være en skole for livet og at menneskene skulle opplyses ikke oppdras. Samtalen var det viktigste og kommunikasjonen mellom lærer og elev skulle være levende.