Gunnar Knudsen

(1848-1928) Gunnar Knudsen var politiker, skipsreder og industrimann. Som politiker representerte han Venstre og var statsminister i periodene 1908-1910 og 1913-1920, i tillegg til at han i en årrekke satt som stortingsrepresentant.