Håkon Håkonsson

Håkon Håkonsson (1204-1263) var konge i Norge mellom 1217 og 1263. Han var sønn av Håkon Sverresson og Inga fra Varteig. Håkon Håkonsson var gutten som ble fraktet av birkebeinere da Håkon og moren måtte flykte fra det baglerdominerte området rundt Oslofjorden og mot Trondheim.