Hartvig Nissen

Ole Hartvig Nissen ble født i 1815 i Melhus. Han var prestesønn og hørte til en dansk familie. Hartvig Nissen var en av de mest betydningsfulle skolemenn Norge har hatt. I 1843 stiftet han en latin- og borgerskole i Kristiania. I 1849 stiftet han Nissen pikeskole, som i dag er kjent som Hartvig Nissen videregående skole. I 1873 ble han utnevnt som rektor ved Oslo Katedralskole. Nissen døde i 1874.