Haugianeren

En haugianer var tilhenger av den lekmannskristendommen som Hans Nielsen Hauge forkynte. Haugianerne forente religiøst alvor og praktisk driftighet og kom til å sette sitt preg på både kirke- og samfunnsliv under industrialismens fremvekst på 1800-tallet.

Brukt i