Havbruk

Havbruk er oppdrett av levende organismer i sjøen, som fisk, skjell, hummer o.l. I Norge er fiskeoppdrett av spesielt laks og ørret blitt en stor industri.