Henrik Wergeland

Henrik Wergeland (1808-1845) var en norsk dikter som også var kjent som folkeopplysningsmann. Wergeland er også kjent for å ha vært den første som arrangerte barnetog på 17. mai hjemme på Eidsvoll i 1820, dette er noe usikkert, men at han var opptatt av norsk kultur og historie er sikkert. Han engasjerte seg i samfunnsdebatten og ønsket at Norge skulle utvikle seg i en selvstendig retning. Dette gjaldt også utviklingen av det norske skriftspråket. Wergeland startet flere folkebibliotek og han jobbet for at også jødene skulle få adgang til Norge. Wergeland er mest kjent for sine dikt, selv om han også skrev noen skuespill. Og han hadde også noen store diskusjoner med en annen lyriker, nemlig Welhaven som ikke likte Wergelands stil. Henrik Wergeland døde av tuberkulose da han var 37 år gammel.