Henry Rinnan

Rinnan og hans folk drev provokasjon og infiltrasjon i norske motstandsmiljøer.

Rinnan, Henry (Oliver) (1915-47), Norges fremste Gestapo-agent med Møre- og Trøndelagsfylkene som virkeområde, han ble henrettet ved skyting 1.2.1947.

Rinnan deltok som sjåfør for de norske styrkene i april og mai 1940, men lot seg verve som tysk agent alt i juni 1940. Han bygde opp en større gruppe av infiltratører, med navnet: Sonderabteilung Lola. Rinnan samarbeidet tett med det tyske sikkerhetspoliti i Trondheim. Hans hovedkontakter innenfor tysk politi var Gerhard Flesch og Walter Gemmecke. Det var rundt 50 nordmenn tilknyttet Rinnans bande.

Gruppen drev provokasjon og infiltrasjon i norske motstandsmiljøer. De brukt utspekulerte metoder, hvor infiltrasjon var et viktig virkemiddel. Rinnans og medhjelpernes arbeid førte til opprulling av illegale aksjoner og arrestasjon, tortur av flere hundre personer, og til at mer enn 80 mennesker ble drept.

Etter frigjøringen forsøkte Henry Rinnan å flykte til Sverige med noen medhjelpere, slektninger og gisler, men de ble tatt ved svenskegrensen. Julaften 1945 rømte han fra fengslet i den hensikt å flykte til Sovjet og begynne å arbeide for sovjetisk etterretning, men han ble raskt pågrepet.

Den påfølgende rettssaken mot Rinnan og resten av banden resulterte i 7 livstidsdommer og 11 dødsdommer, hvorav 2 senere ble omgjort til livstidsdommer. Henry Rinnan ble kjent skyldig i 13 mord.

Kilde: Norsk Krigsleksikon

http://www.norgeslexi.com/krigslex/r/r3.html#rinnan-henry