Hernesreformene

Hernesreformene er en henvisning til reformene for videregående opplæring og grunnskolen på 1990-tallet, henholdsvis Reform 94 og Reform 97, som ble utarbeidet av Gudmund Hernes. Gudmund Hernes var statsråd i Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartmentet fra 1990 til 1995. Han representerte Arbeiderpartiet. Han er også professor i sosiologi og forfatter.