Husmennene

Husmenn er et begrep som er kjent helt fra middelalderen, men som har endret betydning opp gjennom tidene. Fra 1600-tallet får etterhver ordet den betydningen vi kjenner til i dag. Det er på den tiden at husmenn vokser fram som en ny samfunnsgruppe. En husmann fikk til rådighet et stykke jord som de drev, men ikke eide selv. Husmannen betalte leie til bonden for denne jorda i form av penger, arbeidsdager eller en kombinasjon av disse to. Det fantes også husmenn uten jord. De skaffet seg inntekt gjennom annet arbeid som f.eks. fiske, handel eller håndverksarbeid.