Hyrdebrev

Et hyrdebrev var et rundskriv fra biskopen til prestene eller menighetene i bispedømmet.