I. C. Piene

Hører til Produksjonsbyen

I. C. Piene (1832-1912) var en av Trøndelags fremste industrialister på 1800-tallet. I dag forbindes hans navn helst med det store mølleanlegget i Buvika. Piene drev også snor- og båndfabrikk, han var en av drivkreftene bak moderniseringen og flyttingen av Trondhjems mek. Værksted og han var en av de fremste investorene bak papirfabrikken på Ranheim.