Ideologisk

Ideologi er et system av ideer, eller et verdensbilde.