Industrialismen

Produksjonsform kjennetegnet av fabrikkdrift i stor stil med masseproduksjon og høy teknisk standard. Industrialismen fikk sitt gjennombrudd i England med den industrielle revolusjon som var en hurtig overgang fra håndverk til fabrikkproduksjon på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet.