Inge Krokann

Inge Krokann (1893-1962) var norsk forfatter født på Oppdal. Krokann skrev på nynorsk med innslag av Oppdalsdialekt. Han ga blant annet ut romanen I Dovre Sno. I tillegg er han godt kjent for å ha lansert begrepet 'hamskiftet' i artikkelen Det store hamskiftet i bondesamfunnet, som kom ut i 1942. Her han tok for seg endringene i jordbruket på 1800-tallet.