Innerster

Innerster var folk som leide rom hos andre, fortrinnsvis på bygda. De fleste innerster tilhørte et lavt sosialt lag i det norske bondesamfunnet og var ofte svært underpriviligerte. Innerst har ofte vært brukt som en negativ bemerkning.