Internert

Å bli internert betyr at man blir tatt i forvaring eller sperret inne. Ordet betyr egentlig å forvise til det indre av landet.