Jamstillingsvedtaket

Jamstillingsvedtaket var et vedtak fattet av Stortinget som sidestilte riksmål (bokmål) og landsmål (nynorsk). Dette vedtaket er gjeldende også i dag og skal sørge for at bokmål og nynorsk er likestilte i offentlig språkbruk. Offentlige instanser er blant annet pålagt å svare deg i samme målform som du bruker. Norske lærebøker skal utgis til samme tid i begge målformer. Det er skolestyrene som bestemmer om den enkelte skole skal bruke bokmål eller nynorsk.