Kapitalist

En kapitalist er en eier av kapital eller produksjonsmidler.