Kapitulasjon

Avtale om generell overgivelse av militære styrker overfor fienden i krig, inngås mellom de militære øverstbefalende på hver side.