Kjøpstad

Kjøpstad kommer av det norrøne ordet kaupstadr som betyr markedsplass. En kjøpstad var et bysamfunn med kjøpstadsprivilegier (særretter). Byborgere fikk monopol på å drive handel og annen næring.