Klokkeren

Klokkeren er en kirkelig tjenestemann, er ansatt av menighetsrådet og hjelper til under gudstjenesten. Klokker er en tittel som har blitt brukt siden middelalderen og da var hans rolle å ringe med kirkeklokkene. Etter reformasjonen var klokkeren også ofte brukt som lærer. Tidligere var klokkeren også ansvarlig for menighetssangen og fungerte som en forsanger.