Kommunikasjon

samferdsel, forbindelse, overføring av informasjon.