Kompani Linge

Kompani Linge ble organisert i 1941 og var en gruppe nordmenn som hadde vært gjennom spesialtrening i Storbritannia og som utførte viktige operasjoner i Norge under 2. verdenskrig. Kompaniet har fått navn etter Kaptein Linge som var den første sjefen til han falt. Kompaniets egentlig navn var Norwegian Independent Company No 1. Det mest kjente aksjonen var sabotasjen mot tungvannsanlegget på Rjukan. Fra 1943 var kompaniet underlagt den norske forsvarssjefen, men i nært samarbeid med britene.