Konfiskere

beslaglegge, inndra. Eks. politiet konfiskerte passet.