Konjunktur

Konjunktur er de markedsmessige forholdene næringslivet arbeider under. Den økonomiske aktiviteten i et marked går i bølger. Vi kan ha høykonjunktur som er det samme som oppgangstid, hvor vi har økt produksjon og stigende priser, og vi kan ha lavkonjunktur (nedgangstid eller depresjon) med synkende produksjon og priser, samt økende arbeidsledighet.