Koppskatten

Koppskatten er en personskatt hvor alle betaler det samme beløpet i skatt uavhengig av økonomisk evne.