Kornetten

En kornett er ikke bare et instrument, men var tidligere en betegnelse på den yngste offiseren ved rytterkompaniet.