Krimkrigen

Krimkrigen foregikk i årene 1853-56 mellom Russland på den ene siden, og Det Osmanske riket og forbundsfellene Storbritannia, Frankrike og Sardinia på den andre siden. Bakgrunnen var at Russland ønsket å bruke Svartehavet til russisk område for å skaffe seg fri adgang til Middelhavet. Krigen foregikk for det meste på Krimhalvøya ved Svartehavet.