Kronår

Et kronår er et år som gir spesielt rik avling.