Kulminerte

Å kulminere betyr å passere et høydepunkt.

Brukt i