Kvekere

Kvekere er en religiøs sekt, går også under navnet Vennenes Samfunn. Ble stiftet rundt 1650 av den engelske predikanten George Fox. Kvekerne regner seg som kristne, men har ikke noe presteskap, ingen trosbekjennelse og ingen kirkelære. I USA grunnla de kolonien Pennsylvania i 1682. I Norge fikk kvekerne sin første menighet i 1818. Kvekerne fikk Nobels Fredspris i 1847.