Ladested

Ladested var en tidligere administrativ status for et tettsted eller en havn. Ladestedene var svært like kjøpstedene - både når det gjaldt bebyggelse, næringsstruktur og sosial lagdeling, men ladestedene var mindre og manglet en del av de privilegiene kjøpstedene hadde. Ladestedene var også administrativt underlagt kjøpstedene.