Landdrott

Landdrott er det samme ordet som landherre og betyr jordeier.