Laug

Laug ble tidligere brukt om lokale sammenslutning av kjøpmenn eller håndverkere i de europeiske byene fra middelalderen og frem til 1800-tallet. I Norge ble ordet brukt i en litt annen betydning og gjaldt kun for håndverkersammenslutningene. Laug brukes fortsatt i dag om en lokal sammenslutning av håndverksmestere.