Levende språk

Med levende språk menes de språkene som fortsatt er i bruk i dag. På 1700- og 1800-tallet gikk det en grense mellom latin på den ene siden og tysk, fransk og engelsk på den andre siden. Latin var omtalt som et dødt språk. Spesielt etter reformasjonen var det heller ikke i bruk i kirken, mens det i noen grad fortsatt var vitenskapens språk. Det var derimot ikke i bruk i daglig, muntlig tale. De andre språkene, derimot, var i høyeste grad i bruk og var også nødvendig for de som for eksempel skulle drive med handel.