Liberalisme

Liberalisme er en politisk ideologi som opprinnelig oppstod som en reaksjon mot føydale tradisjoner og eneveldet i Europa på 1700-tallet. Det viktigste trekket ved liberalismen er at den legger vekt på det enkelte individ og dets rettigheter - i opposisjon til statlige inngrep i den enkeltes tilværelse. I Europa i dag blir begrepet oftest brukt om grupperinger på den politiske høyreside som ønsker stor grad av økonomisk og personlig frihet. En annen sentral idé i liberalismen er prinsippet om frihandel over landegrensene.