Lunning

Lunning er samling av tømmer til såkalte lunner som er det samme som ordnete hauger. Dette arbeidet foregår i dag med skogsmaskiner, traktor eller vinsj, mens det før i tiden ble brukt hest til arbeidet.