Luther

Martin Luther (1483-1546) var en tysk reformator og teolog. Ble viet til prest i 1507. I 1517 spikret Luther opp 95 teser om avlatsmisbruket i den katolske kirke opp på kirkedøra i Wittenberg - noe som regnes som begynnelsen på reformasjonen. Luther lærte at frelse ikke er en belønning for gode gjerninger, men er å tro på Guds barmhjertighet. Mennesket skal derfor ikke gjøre gode gjerninger for å tekkes Gud, men for å hjelpe sin neste i nød. Luther oversatte blant annet bibelen til tysk, noe som hjalp folk til få et nærmere forhold til Gud uten å måtte gå om kirken. Han ble bannlyst og erklært fredløs av den katolske kirken for sitt syn på Gud og kirken. Luther skrev også den store og den lille katekisme og flere salmer.