Luthers katekisme

Martin Luther skrev både den store og den lille katekisme. Det var den lille som oftest ble brukt i skolene og i konfirmasjonsundervisningen. En katekisme er en kortfattet fremstilling av den kristne tros hovedinnhold. Luthers lille katekismen ble publisert i 1529 og behandler blant annet de ti bud, fadervår, dåpen, nattverden og skriftemålet.